Koromatua School - Te Pono me te Aroha - Truth and Love - Together Towards Excellence

Search   

About Koromatua School- Who we are.

Tahi Brown

Role

Taituarā/Kaiako o Reorua, Yr 7-8 Rm 2

Qualifications

Bachelor of Sport and Leisure Studies, Graduate Diploma in Teaching - Secondary, L7 Diploma Te Piinakitanga ki te Reo Kairangi

Email

tahib@koromatua.school.nz

General Information

Whakahoonoretia te Runga Rawa, maa te rire o te rangi taatou e manaaki. Ki te pou herenga waka, te pou herenga taangata, pai maarire. Piiataata mai e aku whetuu arataki, okioki atu ai. Tauaarai o te poo, tiitoko ko te ao maarama tihei mauri ora.
Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi, kei aku whakatiketike ki te whenua, teenaa koutou katoa. Teenei uri o Ngaati Maahanga, o Ngaati Rere me Ngaati Te Kanawa e whakarere atu ana i ngaa aumihi ki a koutou katoa. Ko ahau te kaiako reo rua moo ngaa tuaakana o te kura. Nooku te maringa nui te tau mai nei ki waenga i te whaanau whaanui o te kura o Koromatua. Ko te manako ia, ka eke panuku, ka eke tangaroa ngaa aakonga katoa o te kura. Maa ngaa ao e rua raatou e manaaki e tiaki i taa raatou whiikoi ki te tihi o angituu. Me tiro whakamuri kia anga whakamua teetehi o ngaa tino koorero e aarahi nei i a au me ngaaku mahi. E tuu ana ngaa tapuwae o onamata hei tauira maa taatou e haere ana ki anamata. E tuu whakaiti hoki ahau hei taituaraa moo te tumuaki. Ko te aronga matua ka pono ngaa mahi, ka rongo anoo hoki i te aroha e rere aawhio nei i te kura, i te haapori hoki. Noo reira e te whaanau, koinei te iti nooku. Ko te atua tooku piringa ka puta ka ora ka puta ka ora.
Mauri ora.